โครงเหล็ก

 


โครงเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก รับสร้างและออกแบบโครงหลังคา บริษัท ชาญนคร เอ็ม & อาร์ จำกัด รับ สร้างและออกแบบ โครงเหล็ก โครงหลังคา โครงหลังคาเหล็ก เหล็กโครงหลังคา โครงเหล็กหลังคา โครงสร้างเหล็ก เหล็กโครงสร้าง โครงเหล็กรูปพรรณ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โครงเหล็กป้ายโฆษณา เหล็กโครงป้าย โครงเหล็กโรงงาน อาคารเหล็ก Truss Frames Steel Structure Steel Column ด้วยประสบการณ์ในงานรับเหมาก่อสร้างมากว่า 30 ปี  

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด รับสร้างและออกแบบ โครงเหล็กสำเร็จรูป โครงหลังคาเหล็ก โครงเหล็กป้ายโฆษณา โครงเหล็กโรงงาน Truss Frames Steel Structure Steel Column ด้วยประสบการณ์มากว่า 30 ปี

โครงเหล็กสำเร็จรูปชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็ก ถูกผลิตจากโรงงานและผ่านขบวนการตรวจสอบคุณภาพแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้างเหล็กถูกออกแบบให้ทำ การยึด ต่อด้วยระบบสลักเกลียวและน็อต ประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้มากกว่าแบบเดิม 30% ถึง 50% ประหยัดแรงงาน และงบประมาณก่อสร้างไม่บานปลาย

โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป PEB เป็นโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูปผลิตจากโรงงาน โดยขนส่งโครงสร้างผลิตเป็นชิ้นส่วนไปยังหน่วยงานก่อสร้าง แล้วประกอบติดตั้งอาคารเหล็กสำเร็จรูป PEB ที่หน้างาน โดยใช้ระบบโบลท์ (Bolt System) ในการขัดยึดชิ้นส่วนโครงสร้างเข้าด้วยกัน

ให้คำปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ก่อสร้าง และ ติดตั้งโครงเหล็กสำเร็จรูปด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และมีความรู้และมีการพัฒนาเทคนิคทางวิศวกรรม เพื่อได้งานออกแบบที่ประหยัด ก่อสร้างได้รวดเร็ว และควบคุมงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่องานที่มีคุณภาพสูงสุด บริการด้านออกแบบ โดยมีวิศวกรเซ็นรับรองรายการคำนวณ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมข้อได้เปรียบเของโครงสร้างเหล็ก

ความสม่ำเสมอ
เหล็ก เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่มีความสม่ำเสมอและมีความแน่นอน สูง เพราะผลิตด้วยกรรมวิธีในอุตสาหกรรมที่มีระบบการ ควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์ โครงสร้างเหล็กจึงไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของวัสดุ

ทางเลือกของการออกแบบ
โครงสร้างเหล็กเสริมสามารถได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสมดุล ระหว่างกำลังของโครงสร้างกับความประหยัดในการใช้วัสดุโดยอาศัยการคัดเลือก รูปพรรณมาตรฐาน หรือโดยการตัดประกอบจากแผ่นเหล็ก ทางเลือกในการออกแบบโครงสร้างเหล็กจึงค่อนข้างจะหลากหลาย

น้ำหนัก
โครง สร้างเหล็กมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างคอนกรีตสำหรับขนาดที่ใช้ รับ น้ำหนักที่เท่ากัน ถ้าไม่คิดข้อจำกัดเรื่องBuckling แล้ว ชิ้นส่วนโครง สร้างสำหรับรับแรงอัด เช่น เสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องมีพื้นที่หน้าตัด ประมาณ 17 เท่า และ มีน้ำหนักชิ้นส่วนประมาณ 5 เท่า ของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กเพื่อรับ น้ำหนักที่เท่ากัน ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกลและน้ำหนักได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 1

วัสดุ ถ.พ. กำลังดึง t./sq.cm. กำลังอัด t./sq.cm. ค่าโมดูลัส t./sq.cm. กำลังอัดต่อหน่วยน้ำหนัก
Mild Steel 7.85 3.5 – 5.0 3.5 – 5.0 2,100 3.5 / 7.85 = 0.45
Concrete 2.4 0 – 0.05 0 – 0.05 200 0.2 / 2.4 = 0.08
 

ความเสี่ยงต่อการวิบัติโดยสิ้นเชิง
โครงสร้างเหล็กมีกำลังและความเหนียวหลังจุดคลากสูงกว่าโครงสร้างคอนกรีตมาก ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินที่ทำให้มีการแบกน้ำหนักเกินกำลัง แม้ชิ้นส่วนเหล็กจะเปลี่ยนรูป แต่ก็ยังสามารถคงสภาพได้โดยไม่เกิดการวิบัติโดยฉับพลัน เพราะคุณสมบัติด้านความเหนียว (Ductility) ต่างจากกรณีของโครงสร้างคอนกรีตซึ่งมีความเปราะมาก กว่า ถ้าเกิดการรับแรงเกินกำลังก็อาจเกิดการวิบัติได้โดยฉับพลัน ดังนั้นจะเห็นว่า Design Code สำหรับรับแรงแผ่นดินไหวจะกำหนดให้โครงสร้างคอนกรีต จะต้องสามารถรับแรงในแนวราบมากกว่าในกรณีของโครงสร้างเหล็ก ทำให้โครงสร้างคอนกรีตยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีก และในที่สุดฐานรากและจำนวนเข็มที่ใช้ ก็จะต้องมีขนาดและจำนวนสูงและกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้โครงสร้างคอนกรีต เสียเปรียบโดยเฉพาะในกรณีของบ้านเรา ซึ่งราคาของระบบฐานรากนับว่าเป็นส่วนที่มีนัยสำคัญมาก

การก่อสร้าง / การติดตั้ง
ปัจจัย ที่ทำให้โครงสร้างเหล็กได้เปรียบโครงสร้างคอนกรีตที่สำคัญมาก คือ ระยะเวลาการก่อสร้าง เพราะโครงสร้างเหล็กสามารถที่จะออกแบบเพื่อให้ตัดประกอบ (Fabrication) ในโรงงาน แล้วยกไปติดตั้งที่หน้างานได้โดยวิธีการเชื่อมหรือขันชิ้นส่วนยึดได้ นอกจากการร่นเวลาแล้วค่าใช้จ่ายในการบริหารงานก่อสร้างก็จะลดลงด้วย เพราะมีภาระน้อยกว่าในการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของวัสดุต่างๆ ที่หน้างาน รวมทั้งการประหยัดจากการสูญเสียต่างๆ รวมทั้งการต้องใช้ไม้แบบด้วย

การมีมาตรฐานที่ดีในการออกแบบ
โดยกำหนดให้ชิ้นส่วนเหล็กต่างๆมีขนาดที่เหมาะสม ทำให้การตัดประกอบในโรงงานทำได้ด้วยความละเอียดเป็นระบบ และโดยรวดเร็วเหมือนหนึ่งการผลิตสินค้าในโรงงาน ทำให้มีการสูญเสียสิ้น เปลือง น้อยมาก ในประเด็นนี้ ทำให้อุตสาหกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป ที่เรียกในหลายประเทศว่า System Buildings กำลังได้รับความนิยมมาก เป็นระบบที่ทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบมาเป็น Single Package การติดตั้งจะใช้ เวลาน้อยมาก จึงเหมาะสำหรับโครงสร้างโรงงานหรือโกดังสำเร็จรูป

การรื้อถอน
ข้อได้เปรียบข้อนี้ของโครงสร้างเหล็กค่อนข้างเด่นชัดโครงสร้างเหล็ก สามารถรื้อถอนได้โดยง่าย นอกจากนี้ เศษเหล็กก็ยังขายหรือนำไปใช้ต่อไปได้อีกด้วย ต่างจากกรณีโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งนอกจากรื้อถอนยาก เศษปูนก็เป็นปัญหาในการนำไปทิ้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการรื้อถอนด้วย
 
รับทำงานซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงให้ดีขึ้น
เนื่องจากเราเป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ดังนั้นเราจึงไม่เกี่ยงงานต่างๆที่จะต้องทำ แต่หากเป็นงานเล็กๆน้อย ขอเพียงใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของเรา เรายินดีไปเสนอราคา และ ให้คำปรึกษาถึงที่ โดยสถานที่ตั้งของเราปกติอยู่บริเวณบางนา กม.2งานที่เราสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น.

    - ทาสี
    - ฝ้าเพดาน
    - ผนังเบา
    - ฉาบปูน
    - ปูกระเบื้อง
    - โครงเหล็ก
    - งานห้องน้ำ
    - ปรับปรุงหลังคากันสาดตามแบบ
    - รื้อ Fascia ตามแบบ
    - งานปูกระเบื้องผนังใหม่ทั้งหมดส่วนพื้นใช้กระเบื้องเดิม
    - งานทำห้องเก็บของ
    - งานรื้อเคารเตอร์
   -  งานรื้อกระเบื้องผนังด้านหลังในส่วนปัสสาวะ
    - ติดตั้งโถปัสสาวะใหม่
    - งานเปลี่ยนถัง Septic tank
    - งานเปลี่ยนประตู PVC ใหม่ทั้งหมดพร้อมวงกบ
    - เปลี่ยนโถส้วมนั่งราบใหม่
    - งานห้องน้ำคนพิการ
    - งานเปลี่ยนแผงบังตาแบบใหม่ตามแบบ
    - งานปรับslope รางระบายน้ำรอบปั๊ม
    - งานปรับพื้นที่ Land scrap ตามแบบ
    - งานซ่อมแซมป้ายต่างๆ

จำหน่ายโครงเหล็ก รับออกแบบ ก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็ก ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ออกแบบงานโครงสร้าง โครงหลังคาเหล็กสําเร็จรูป โครงเหล็กป้ายโฆษณา รับทำโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป และอาคารโครงสร้างเหล็กต่างๆ ตามความต้องการ อาทิเช่น โครงเหล็กโกดังสินค้า โครงเหล็กโรงงาน โครงเหล็กอาคารจอดรถ โครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป โครงเหล็กสนามกีฬา สนามฟุตบอล สนามฟุตซอล สนามบาสเกตบอล ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ขนส่ง โครงเหล็กโกดังเก็บสินค้า Truss Frames Steel Structure Steel Column ด้วยประสบการณ์ในงานรับเหมาก่อสร้างมากว่า 30 ปี
โครงเหล็กสำเร็จรูป โครงเหล็กสำหรับก่อสร้าง เหล็ก ออกแบบงานเหล็ก งานโครงเหล็กหลังคา โครงหลังคาเหล็ก โครงหลังคาที่ทำด้วยเหล็กเป็นโครงหลังคาที่นิยมใช้กันทั่วไปสำหรับอาคารบ้าน เรือนใน ปัจจุบัน เพราะเหล็กเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องตลาด อีกทั้งมีรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ให้เลือกมากมายเพื่อ ให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนักและรูปทรงที่แตกต่างกันของบ้านเรือนแต่ละหลัง นอกจากนี้ เหล็กยังเป็นวัสดุ ที่ให้ความแข็งแรงและความคงรูปเป็นอย่างดี ปราศจากปัญหาเรื่องปลวก ในแง่ของความคงทนและอายุการ ใช้งานนั้นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เช่น การชุบสังกะสีหรือการเคลือบสีอย่างดีจะมีอายุการใช้งาน ยาวนานหลายสิบปีในสภาพใช้งานปกติ

ข้อได้เปรียบเของโครงสร้างเหล็ก

ความสม่ำเสมอ
เหล็กเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่มีความสม่ำเสมอและมีความแน่ นอนสูง เพราะผลิตด้วยกรรมวิธีในอุตสาหกรรมที่มีระบบการ ควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์ โครงสร้างเหล็กจึงไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของวัสดุ

ทางเลือกของการออกแบบ
โครงสร้างเหล็กเสริมสามารถได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสมดุล ระหว่างกำลังของโครงสร้างกับความประหยัดในการใช้วัสดุโดยอาศัยการคัดเลือก รูปพรรณมาตรฐาน หรือโดยการตัดประกอบจากแผ่นเหล็ก ทางเลือกในการออกแบบโครงสร้างเหล็กจึงค่อนข้างจะหลากหลาย

น้ำหนัก โครงสร้างเหล็กมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับโครงสร้างคอนกรีตสำหรับขนาดที่ใช้ รับ น้ำหนักที่เท่ากัน ถ้าไม่คิดข้อจำกัดเรื่องBuckling แล้ว ชิ้นส่วนโครง สร้างสำหรับรับแรงอัด เช่น เสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องมีพื้นที่หน้าตัด ประมาณ 17 เท่า และ มีน้ำหนักชิ้นส่วนประมาณ 5 เท่า ของชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กเพื่อรับน้ำหนักที่เท่ากันตารางเปรียบเทียบ คุณสมบัติทางกลและน้ำหนัก

การก่อสร้าง / การติดตั้ง 
ปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างเหล็กได้เปรียบโครงสร้างคอนกรีตที่ สำคัญมาก คือ ระยะเวลาการก่อสร้าง เพราะโครงสร้างเหล็กสามารถที่จะออกแบบเพื่อให้ตัดประกอบ (Fabrication) ใน โรงงาน แล้วยกไปติดตั้งที่หน้างานได้โดยวิธีการเชื่อมหรือขันชิ้นส่วนยึดได้ นอกจากการร่นเวลาแล้วค่าใช้จ่ายในการบริหารงานก่อสร้างก็จะลดลงด้วย เพราะมีภาระน้อยกว่าในการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของวัสดุต่างๆ ที่หน้างาน รวมทั้งการประหยัดจากการสูญเสียต่างๆ รวมทั้งการต้องใช้ไม้แบบด้วย

การมีมาตรฐานที่ดีในการออกแบบ โดยกำหนดให้ชิ้นส่วนเหล็กต่างๆมีขนาดที่เหมาะสม ทำให้การตัดประกอบในโรงงานทำได้ด้วยความละเอียดเป็นระบบ และโดยรวดเร็วเหมือนหนึ่งการผลิตสินค้าในโรงงาน ทำให้มีการสูญเสียสิ้น เปลือง น้อยมาก ในประเด็นนี้ ทำให้อุตสาหกรรมอาคารโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป ที่เรียกในหลายประเทศว่า System Buildings กำลังได้รับความนิยมมาก เป็นระบบที่ทุกชิ้นส่วนได้รับการออกแบบมาเป็น Single Package การติดตั้งจะใช้ เวลาน้อยมาก จึงเหมาะสำหรับโครงสร้างโรงงานหรือโกดังสำเร็จรูป

การรื้อถอน
ข้อได้เปรียบข้อนี้ของ โครงสร้างเหล็กค่อนข้างเด่นชัดโครงสร้างเหล็ก สามารถรื้อถอนได้โดยง่าย นอกจากนี้ เศษเหล็กก็ยังขายหรือนำไปใช้ต่อไปได้อีกด้วย ต่างจากกรณีโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งนอกจากรื้อถอนยาก เศษปูนก็เป็นปัญหาในการนำไปทิ้ง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการรื้อถอนด้วย

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่  

คุณ พงศ์วัชร  ฤทธิรงค์   092-223-1354 
E-mail: pongwatchara@chanmr.com


คุณ ธรรณกรณ์ เทพสุธา 085-918-0666  

E-mail: bod_chanmr@hotmail.com

 

บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด

119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

โทร.02-034-7777 แฟกซ์ 02-032-3939

E-mail: info@chanmr.com

http://www.chanmr.com/

http://www.โครงเหล็ก.net     

http://www.xn--12cfj5il9a0kma5c.net

 

Visitors: 18,618